EDUCATIE > Overig onderwijs > Toen
Projecten Toen

Ansichtkaart2 (jpg) 


Detailhandel

In samenwerking met ROC de Leijgraaf is bij het vak detailhandel een interessant project voor de eerstejaars studenten tot stand gekomen. Bij een bezoek aan het Stadsarchief maken deze leerlingen kennis met het archief, de collectie én de geschiedenis van het centrum en de middenstand. Daarna gaan ze met opdrachten het centrum in, om daar beter bekend te raken. De klas wordt verdeeld in groepjes die allemaal een ander winkelgebied bekijken, fotograferen en analyseren: de Heuvel, Walplein, Kruisstraat etc. Uiteindelijk resulteert dit in een presentatie over dat gebied, waarbij ook de geschiedenis van die plek wordt meegenomen. De leerlingen leren zo het centrum van Oss, de winkels daar en de geschiedenis ervan, goed kennen. Ook leren ze samenwerken en taken te verdelen.

Multimedia

In samenwerking met ROC de Leijgraaf zijn dviverse projecten georganiseerd. Het project Multimedia was een zogenaamde vrije keuze leereenheid. Leerlingen vanuit diverse studierichtingen uit de eerste klassen van het ROC konden hiervoor kiezen. Hierbij is onder andere een promotiefilmpje over het Stadsarchief gemaakt. Bij dit project fungeerde het Stadsarchief als opdrachtgever voor een korte film. Het Stadsarchief bedacht een onderwerp, zoals een promotiefilmpje of een vergelijking tussen Oss vroeger en nu. Na een kennismakingsbijeenkomst in het archief gingen de leerlingen op school aan het werk met het schrijven van een script en het leren filmen. Zij legden hun script voor aan de docent en aan het archief. Na enkele weken werd aan het archief een conceptversie gepresenteerd, waarna het eindresultaat gemonteerd werd.


Naar boven