EDUCATIE > Overig onderwijs > Toen
Projecten Toen

In samenwerking met ROC de Leijgraaf werd een project Multimedia georganiseerd. Dit was een zogenaamde vrije keuze leereenheid. Leerlingen vanuit diverse studierichtingen uit de eerste klassen van het ROC konden hiervoor kiezen. Hierbij is onder andere een promotiefilmpje over het Stadsarchief gemaakt.


Bij dit project fungeerde het Stadsarchief als opdrachtgever voor een korte film. Het Stadsarchief bedacht een onderwerp, zoals een promotiefilmpje of een vergelijking tussen Oss vroeger en nu. Na een kennismakingsbijeenkomst in het archief gingen de leerlingen op school aan het werk met het schrijven van een script en het leren filmen. Zij legden hun script voor aan de docent en aan het archief. Na enkele weken werd aan het archief een conceptversie gepresenteerd, waarna het eindresultaat gemonteerd werd.


Naar boven