COLLECTIE > Introductie
COLLECTIEWEBSITE

Via onze collectiewebsite kunt u zoeken in 3 onderdelen van onze collectie. U kunt op de collectiewebsite aanvinken waar u doorheen wilt zoeken.

  • De beeldcollectie: ruim 61.000 gedigitaliseerde beelddragers, zoals foto's, ansichtkaarten en negatieven. Dit onderdeel wordt steeds aangevuld. Bij dit onderdeel van de collectiewebsite kunt u ook een opmerking (annotatie) plaatsen.
  • De catalogus van onze naslagbibliotheek met boeken en diverse tijdschriften, die in te zien zijn in onze publieksruimte. 
  • De gedigitaliseerde kranten. Dit zijn zo'n 477.000 gescande pagina's van de lokale kranten De Stad Oss, Sirene, Dagblad voor Oss en omstreken en Brabants Dagblad. De kranten van 1886 tot 1958 zijn vanaf huis in te zien. De meer recente kranten, vanaf 1959 tot 2014, zijn in verband met auteursrechten alleen in te zien via onze computers in de publiekruimte. De kranten na 2014 zijn niet gescand. Deze bewaren we wel op papier en bovendien heeft het Brabants Dagblad een eigen site waar het nieuws vanaf die tijd op te vinden is. Omdat deze kranten in een depot elders worden bewaard, zijn deze alleen in overleg in te zien. Dit is afhankelijk van de omvang van de vraag (om hoeveel kranten het gaat). Dit duurt tenminste drie openingsdagen. Deze krantencollectie is helaas niet compleet. Er missen maanden en soms hele jaargangen. Hier is te zien over welke kranten we beschikken (pdf-bestand).

Collectie_publiekspcs (jpg)

Lees meer >>
ARCHIEVEN

Het Stadsarchief beheert een klein aantal archieven van Osse bedrijven, organisaties en particulieren. De meeste stukken stammen uit de eerste helft van de 20e eeuw, maar enkele zijn (veel) ouder. Een deel van de archieven is ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Deze archieven zijn alleen in te zien tijdens onze openingstijden.
Een aantal archieven en kranten is ondergebracht in een depot op een andere locatie. Deze moet u 3 openingsdagen (di/wo/do) vooraf aanvragen. Excuses voor dit ongemak.
Hier vindt u een overzicht van de archieven uit onze collectie.

Lees meer >>
BEELDCOLLECTIE

Een belangrijk deel van de collectie van Stadsarchief Oss bestaat uit beeldmateriaal. De beeldcollectie omvat in totaal ca. 430.000 fotoafdrukken, ansichtkaarten, negatieven. Behalve fotoafdrukken en negatieven, in aantallen het belangrijkste bestanddeel, hebben we ook dia's, (originele) films en videobanden in onze collectie. Het archief is druk bezig met digitalisering. Via de collectiewebsite komt steeds meer materiaal digitaal beschikbaar. 

Lees meer >>
BEPERKTE BESCHIKBAARHEID SOMMIGE STUKKEN

Voor sommige archiefstukken en kranten, zoals de huis-aan-huis-bladen Regio Oss en De Sleutel, diverse archieven en de DTB-boeken, geldt dat deze niet per direct beschikbaar zijn. Deze bewaren wij in verband met ruimtegebrek op een andere locatie. U moet deze stukken daarom 3 openingsdagen (di/wo/do) van te voren aanvragen via mail of telefoon. Excuses voor dit ongemak.

Lees meer >>
BIDPRENTJES

Met hulp van onze vrijwilligers (bedankt Jos en Adriaan!) zijn vele bidprentjes uit Oss en omgeving beschreven.
Via deze link komt u in een groot Excel-bestand waarin de bidprentjes uit de collectie van het Stadsarchief Oss zijn opgenomen. Dit bestand wordt regelmatig bijgewerkt en zal hier ook met enige regelmaat aangepast worden. Deze versie dateert van december 2023.
Heeft u zelf bidprentjes van Oss en omgeving waar u niets mee doet? Deze zijn welkom bij ons, u kunt ze afgeven aan onze balie.

Beschikbaarheid bidprentjes

De bidprentjes zijn niet digitaal beschikbaar. Aan de hand van het bovenstaande overzicht kunt u bij ons, tijdens onze openingstijden, de bidprentjes opvragen en bekijken. U kunt ze dan zelf fotograferen of scannen op het kopieerapparaat/de printer van de bibliotheek. Als dit niet mogelijk is en wij de bidprentjes voor u moeten opzoeken en scannen, zijn daar kosten aan verbonden. Dit kost 2,50 euro per bidprentje.

Lees meer >>
DOCUMENTATIE (KNIPSELS)

Het Stadsarchief beheert een groot aantal knipselcollecties en (kleine) drukwerken die in het verleden door verschillende verzamelaars bij elkaar zijn gebracht. Deze documentatie-collecties zijn heel divers. De meeste zijn ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Deze lijsten zijn ter plekke leeszaal te raadplegen.

Lees meer >>
KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Het Stadsarchief bewaart diverse lokale en regionale kranten, zoals het Brabants Dagblad en huis-aan-huis-bladen Regio Oss en De Sleutel.
Het Brabants Dagblad en de voorlopers daarvan (De Stad Oss, Dagblad voor Oss en omstreken, De Sirene) zijn gedigitaliseerd en worden niet meer op papier aangeboden. Ze zijn tot en met 1958 toegankelijk op onze collectiewebsite
De nieuwere jaargangen, vanaf 1959 tot en met 2014, staan in verband met auteursrechten niet online, maar zijn digitaal te bekijken op onze publiekscomputers.
Deze krantencollectie is helaas niet compleet. Er missen dagen, maanden en soms hele jaargangen. Kijk hier voor het overzicht van de gedigitaliseerde kranten (pdf-bestand).

De Sleutel en de Regio Oss en het Brabants Dagblad van 2014 tot heden zijn ondergebracht in een ander depot. Deze moet u 3 openingsdagen (di/wo/do) vooraf aanvragen. In verband met het vervoer kan dit maar voor een beperkte omvang per aanvraag. De aanvraag gebeurt in overleg. 

Lees meer >>
STAMBOOMONDERZOEK

In de publieksruimte van het Stadsarchief kan stamboomonderzoek gedaan worden binnen de plaatsen Berghem, Geffen, Heesch, Lith (inclusief Alem, Maren, Kessel, Lithoijen, Oijen en Teeffelen), Megen (inclusief Haren en Macharen), Nistelrode, Nuland, Oss, Schaijk (inclusief Reek), Ravenstein (inclusief Deursen-Dennenburg, Dieden-Demen-Langel, Herpen, Huisseling-Neerloon). Als u bij uw stamboomonderzoek gebruik wilt maken van de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB's), moet u deze 3 openingsdagen van te voren aanvragen onder vermelding van de plaats.

Lees meer >>
Naar boven