EDUCATIE > Voortgezet onderwijs > Leerlijn
IN OSS IS VEEL GEBEURD
doorlopende leerlijn lokale geschiedenis

Op deze pagina zijn de bronnen te vinden voor de doorlopende leerlijn lokale historie voor havo en vwo in Oss: In Oss is veel gebeurd.
Hierbij komen de leerlingen elk jaar in aanraking met de rijke geschiedenis van Oss. Deze leerlijn is ontwikkeld door het Stadsarchief en onderwijskundig bureau Zeeman & de Regt in samenwerking met de docenten van Maaslandcollege, Mondriaancollege en het Hooghuis, locatie TBL. Erfgoed Brabant en de gemeente Oss hebben een financiële bijdrage geleverd. Neem voor meer informatie en de handleiding contact op met Martine Eerelman: informatie@stadsarchiefoss.nl.


OMD OSS Vorstengraf (jpg)

Bronnenmateriaal 'In Oss is veel gebeurd'
Tip:
Als de bestanden op deze site lastig te lezen zijn, zoals gescande pagina's uit een boek: vraag het origineel bij je docent of zoek het boek op in de Mediatheek.

Leerjaar 1: Archeologie
Bron 1: In Oss werd 25 jaar geleden een bronzen grafurn gevonden (pdf-bestand)
Bron 2: Oss een belangrijk praehistorisch centrum (pdf-bestand)
Websites:
Rijksmuseum voor Oudheden

Vorstengraf Oss
Osse canon

Leerjaar 2: Industrie
De bronnen hiervoor zijn opgenomen in het lespakket 'Industrie in Oss'.

Leerjaar 3: Tweede Wereldoorlog
Bron 1:
pagina's uit het babyboek van Florence van Gelder (jpg-bestanden), te vinden in het artikel 'Al 70 jaar 5 jaar jong' bij het onderdeel Osse Historie op deze website.
Bron 2
: vertaling van 2 pagina's uit het babyboek van Florence van Gelder (zie bron 1) (pdf-bestand)
Bron 3
:
toespraak Dodenherdenking Jongerenraad Oss 2013 (pdf-bestand)
Website:

Osse canon
Extra informatie
:
Artikel de Joodse gemeenschap in Oss in Oss, het magazine (pdf-bestand)

Opdracht bovenbouw: Bende van Oss
Websites:
BHIC: Knipsels Bende van Oss
Marechausseesporen
Osse canon

Opdracht bovenbouw: Van Bergoss naar Berghkwartier
Bron 1: Artikel industrieel erfgoed in Tijdschrift Oss Nieuwe Monumentengemeente (p. 12 -14) (pdf-bestand)
Bron 2: Van wattenfabriek tot tapijten, uit: Oss 600 jaar stad (pdf-bestand)
Bron 3: Artikel op deze website met foto's van voorwerpen uit en werkende mensen in de Bergossfabriek
Bron 4: Luchtfoto Bergossfabriek uit 1956 in het artikel 'Bergoss: internationaal bekend stoffen uit Oss'
Websites
:
Artikel op Stadsarchief Oss
Collectie online

Opdracht bovenbouw: Carnaval in Oss
Bron 1: Artikel Immatrieel Erfgoed, p.6 (pdf-bestand)
Bron 2: Proklamatie (jpg-bestand op deze website)
Websites:
Volkscultuur
Criteria Nationale Inventaris Immaterieel erfgoed
Artikel Veertigdagentijd op deze website
BHIC
Stichting Carnavalsviering Oss

Opdracht bovenbouw: Geloofwaardige gebouwen
Bron 1: Artikel 150 jaar Grote Kerk op deze website,
artikel watertoren/moskee op de website van het BHIC,
artikelen over de synagogen op deze website (de Joodse gemeenschap in Oss) reliwiki (Oude Kerkstraat) en op reliwiki (Koornstraat) en op de website van het Joods Historisch Museum
Websites:
Osse canon
Monumentenlijst op website gemeente Oss

Opdracht bovenbouw: Het Ossermeer en de Hertogswetering
Bron 1: Artikel Een landschap met een verhaal in Tijdschrift Oss Nieuwe Monumentengemeente (p. 7 - 8) (pdf-bestand)
Bron 2: Pagina 37 uit Oss een stad (pdf-bestand)
Websites:
Osse canon
Artikel Zomers zwemmen op deze website
Website Beerse Overlaat (met film De Beers komt)

Opdracht bovenbouw: Emancipatie van de arbeiders
Bron 1: foto Hartog 1916
Bron 2: tekst gladde vloeren (pdf-bestand)
Bron 3: arbeidsreglement Jurgens 1915 (pdf-bestand)
Bron 4: fabrieksreglement Organon 1948 (pdf-bestand)
Bron 5: loonstrook Desseaux (pdf-bestand)
Bron 6: profielwerkstuk Rood Oss (pdf-bestand)
Website:
Osse canon

Opdracht bovenbouw: Oss, een stad
Bron 1: dorp wordt stad uit Oss een stad (p. 38 - 43 en 47) (pdf-bestand)
Bron 2: Bepalingen oorkonde uit Oss een stad (p. 46) (pdf-bestand)
Websites:
Osse canon
Artikel Ontwikkeling stadswapen op deze website
Gemeente Oss
Jongerenraad Oss
Jeugdcollege Oss
Bladeraar Oss met plakboeken Jan Cunen


Naar boven