EDUCATIE
Speerpunt van het Stadsarchief

Educatie is een van de belangrijke taken van het Stadsarchief. Doel van deze educatie is bewustwording van het verleden van de directe leefomgeving en het leren leggen van verbanden tussen heden, verleden en toekomst. Een nevendoel is het kennismaken met het archief.

Educatie_watbewaarjij_2017 (jpg)


Er zijn diverse educatieve projecten te boeken voor het basis- en voortgezet onderwijs. Uiteraard is er in overleg maatwerk mogelijk.

Het Stadsarchief maakt onderdeel uit van OKVO. Hierin zijn de culturele instellingen in Oss verenigd, die onder andere samen een kunst- en cultuurmenu voor het primair onderwijs samenstellen. Kijk voor meer informatie over OKVO op de OKVO-website.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten van educatieve projecten contact op met Robin Akkermans, medewerker educatie, via informatie@stadsarchiefoss.nl of telefonisch via 0412 - 842010.


Naar boven