ACTIVITEITEN > Toen
OSSE CANON
Vanaf april 2009

Canon Spiraal (jpg)


Vanaf april 2009 is er een Osse canon. De canon bestaat uit vijftig onderwerpen, ook wel vensters genoemd.
Op de website www.ossecanon.nl zijn vijftig artikelen te vinden, van de hand van zestien verschillende auteurs. Deze artikelen nemen u mee door de geschiedenis van wat nu de gemeente Oss is; van het Vorstengraf uit de prehistorie tot aan het 'venster' Groot Oss, over de samenvoeging van de diverse gemeenten.

De totstandkoming van de Osse canon
De Osse canon maakt de lokale historie voor een breed publiek toegankelijk en laagdrempelig; via dit historische overzicht kunnen mensen kennismaken met de historie van hun leef-, werk- of woonomgeving; de gemeente Oss. De Osse canon is samengesteld door een redactiecommissie die bestond uit: Henk Buijks, regiohistoricus bij het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC); Rop van de Burgt, docent geschiedenis en voorzitter van de Heemkunde Kring Ravenstein; Agnes Lewe, archivaris van het Stadsarchief Oss en Tiny Romme, historisch correspondent. De coördinatie van dit project was in handen van het Stadsarchief in samenwerking met de Bibliotheek Maasland. Deze redactiecommissie heeft in juni 2008 een voorlopige Osse canon gepresenteerd, waarop iedereen kon reageren. Een kleine honderd mensen hebben hierover hun mening gegeven. Aan de hand van deze reacties is de definitieve canon vastgesteld. Bij elk van de vijftig vensters is een kort artikel geschreven en is beeldmateriaal en literatuur gezocht. Voor de invulling hiervan zijn diverse deskundige auteurs gezocht; in totaal hebben vijftien auteurs meegewerkt aan de Osse canon. De definitieve Osse canon is in april 2009 gepresenteerd.

Vanaf nu is de Osse Canon ook in de vorm van een boekje te koop bij het Stadsarchief! Het boekje kost € 4,50.


Terug
Naar boven