NIEUWS
BLADERAAR ONLINE
Historische stukken bekijken

Bladeraar (jpg)


De Osse bladeraar is online. Met deze bladeraar kunt u stukken uit onze collectie bekijken, hierin zoeken en pagina's printen. Momenteel zijn dit de 21 plakboeken van Jan Cunen, de eerste archivaris van Oss, en het zogenaamde burgemeestersboek met de geschiedenis van Ravenstein.

Klik op deze link, of kijk voor meer uitleg bij Collectie, kopje Bladeraar.
De bladeraar is het beste te bekijken in Explorer 8 of hoger en in recente versies van Chrome en Safari. 

Plakboeken Jan Cunen
Jan Cunen (1884 - 1940) werd in 1934 benoemd als de eerste archivaris van Oss. Hij heeft meer dan 200 artikelen en diverse boeken geschreven. Ook is hij de stichter van het huidige Museum Jan Cunen dat in 1935 de deuren opende met een bescheiden historische collectie. De meest persoonlijke nalatenschap van Jan Cunen wordt gevormd door zijn plakboeken. In 21 plakboeken verzamelde hij allerlei (lokale en historische) informatie die voor hem belangrijk was. Het is een bonte verzameling van knipsels uit tijdschriften en kranten, bidprentjes, foto's etc. De meeste knipsels stammen uit 1920 - 1938, maar er zijn ook prenten opgeplakt die ouder zijn. Oss voert weliswaar de boventoon, maar alle plaatsen in het Maasland komen in de plakboeken voor. 

Het 'burgemeestersboek' uit Ravenstein
De volledige titel van dit boek is "Aanteekeningen betrekkelijk de Stad en het Land van Ravenstein uit de charters en registers ten archieven der Gemeente Ravenstein, en uit de geschiedkundige bescheiden, door Dr. Hermans, uitgegeven door het Provinciaal Genoodschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant in 1850, bijeenverzameld door R.A.A. van Claarenbeek, Burgemeester te Ravenstein, 1870." 

Reinerius Aloysius Arnoldus van Claarenbeek, burgemeester van Ravenstein, is de auteur van dit zogenaamde ‘burgemeestersboek’. Hij beschrijft in het boek in een mooi handschrift de geschiedenis van Ravenstein. Veel stukken heeft hij overgeschreven uit de boeken van C.R. Hermans over Ravenstein, maar hij heeft de informatie anders gerangschikt en nieuwe informatie toegevoegd. Bovendien heeft hij fraaie tekeningen in het boek gemaakt en kaarten en teksten uit oude drukken opgenomen. Het ‘burgemeestersboek’ is na de dood van Van Claarenbeek in de familie gebleven. In 2006 is het aan de toenmalige burgemeester van Oss geschonken, Herman Klitsie, zijnde de opvolger van drie generaties burgermeesters uit de familie Van Claarenbeek. Burgemeester Klitsie heeft het boek overgedragen aan het Stadsarchief, dat het boek heeft laten restaureren en digitaliseren.

 


Terug
Naar boven