COLLECTIE > Introductie
COLLECTIEWEBSITE

Wij zijn hard aan het werk om een groot deel van onze collectie digitaal beschikbaar te maken. Het directe adres van deze collectiewebsite is: www.stadsarchiefoss.nl/collectie. Of klik op deze link. Via deze collectiewebsite kunt u zoeken in: 

  • De beeldcollectie. Hier zijn recent 13.000 foto's van Oss en omgeving aan toegevoegd.
  • De kranten (Stad Oss, Sirene, Dagblad voor Oss en omstreken, Brabants Dagblad), via het onderdeel Gedrukte Bronnen. De oudere kranten zijn ook vanaf huis te bekijken, de nieuwe kranten (vanaf 1959) staan in verband met auteursrechten alleen op de publiekscomputers in onze studieruimte.
  • De naslagbibliotheek en diverse tijdschriften, die in te zien zijn in onze publieksruimte. 

Collectie_publiekspcs (jpg)

Lees meer >>
ARCHIEVEN

Het Stadsarchief beheert een klein aantal archieven van Osse bedrijven, organisaties en particulieren. De meeste stukken stammen uit de eerste helft van de 20e eeuw, maar enkele zijn (veel) ouder. Een deel van de archieven is ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Deze archieven zijn alleen in te zien tijdens onze openingstijden.
Een aantal archieven en kranten is ondergebracht in een depot op een andere locatie. Deze moet u 3 openingsdagen (di/wo/do) vooraf aanvragen. Excuses voor dit ongemak.
Hier vindt u een overzicht van de archieven uit onze collectie.

Lees meer >>
BEELDCOLLECTIE

Een belangrijk deel van de collectie van Stadsarchief Oss bestaat uit beeldmateriaal. De beeldcollectie omvat in totaal ca. 500.000 fotoafdrukken, ansichtkaarten, negatieven. Behalve fotoafdrukken en negatieven, in aantallen het belangrijkste bestanddeel, moet ook gedacht worden aan dia's, (originele) films en videobanden. Het archief is druk bezig met digitalisering. Via de collectiewebsite komt steeds meer materiaal digitaal beschikbaar. 

Lees meer >>
BEPERKTE BESCHIKBAARHEID SOMMIGE STUKKEN

Voor sommige archiefstukken en kranten, zoals de huis-aan-huis-bladen Regio Oss en De Sleutel, diverse archieven en de DTB-boeken, geldt dat deze niet per direct beschikbaar zijn. Deze bewaren wij in verband met ruimtegebrek op een andere locatie. U moet deze stukken daarom 3 openingsdagen (di/wo/do) van te voren aanvragen via mail of telefoon. Excuses voor dit ongemak.

Lees meer >>
BIDPRENTJES

Met hulp van onze vrijwilligers (bedankt Jos en Adriaan!) zijn vele bidprentjes uit Oss en omgeving beschreven.
Via deze link komt u in een groot Excel-bestand waarin de bidprentjes uit de collectie van het Stadsarchief Oss zijn opgenomen. Dit bestand wordt regelmatig bijgewerkt en zal hier ook met enige regelmaat aangepast worden. Deze versie dateert van april 2019.
Heeft u zelf bidprentjes van Oss en omgeving waar u niets mee doet? Deze zijn welkom bij ons, u kunt ze afgeven aan onze balie.

Beschikbaarheid bidprentjes

De bidprentjes zijn niet digitaal beschikbaar. Aan de hand van het bovenstaande overzicht kunt u bij ons, tijdens onze openingstijden, de bidprentjes opvragen en bekijken. U kunt ze dan zelf fotograferen of scannen op het kopieerapparaat/de printer van de bibliotheek. Als dit niet mogelijk is en wij de bidprentjes voor u moeten opzoeken en scannen, zijn daar kosten aan verbonden. Dit kost 2,50 euro per bidprentje.

Lees meer >>
DOCUMENTATIE (KNIPSELS)

Het Stadsarchief beheert een groot aantal knipselcollecties en (kleine) drukwerken die in het verleden door verschillende verzamelaars bij elkaar zijn gebracht. Deze documentatie-collecties zijn heel divers. De meeste zijn ontsloten door middel van plaatsingslijsten. Deze lijsten zijn ter plekke leeszaal te raadplegen.

Lees meer >>
KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Het Stadsarchief bewaart diverse lokale en regionale kranten, zoals het Brabants Dagblad en huis-aan-huis-bladen Regio Oss en De Sleutel.
Het Brabants Dagblad en de voorlopers daarvan (De Stad Oss, Dagblad voor Oss en omstreken, De Sirene) zijn gedigitaliseerd en worden niet meer op papier aangeboden. Ze zijn, voor zover mogelijk in verband met auteursrechten, toegankelijk op onze collectiewebsite. Zoek bij het onderdeel 'Gedrukte Bronnen'.
De nieuwere jaargangen, vanaf 1956, zijn digitaal te bekijken op onze publiekscomputers.

De Sleutel en de Regio Oss zijn ondergebracht in een ander depot. Deze moet u 3 openingsdagen (di/wo/do) vooraf aanvragen.

Lees meer >>
NASLAG-BIBLIOTHEEK

Het Stadsarchief beheert een collectie naslagwerken die uit ruim 2500 boeken bestaat. Deze naslag-bibliotheek is onderverdeeld in wetenschappelijke, genealogische en algemene boeken over Oss en omgeving.
De boeken zijn vrij toegankelijk bij het Stadsarchief; in de publieksruimte in de Bibliotheek Oss tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Lenen is helaas niet mogelijk. Via de collectiewebsite is te zien welke boeken wij in bezit hebben en kunt u de nummers vervolgens zelf opzoeken.

Lees meer >>
STAMBOOMONDERZOEK

In de publieksruimte van het Stadsarchief kan stamboomonderzoek gedaan worden binnen de plaatsen Berghem, Geffen, Heesch, Lith (inclusief Alem, Maren, Kessel, Lithoijen, Oijen en Teeffelen), Megen (inclusief Haren en Macharen), Nistelrode, Nuland, Oss, Schaijk (inclusief Reek), Ravenstein (inclusief Deursen-Dennenburg, Dieden-Demen-Langel, Herpen, Huisseling-Neerloon). Als u bij uw stamboomonderzoek gebruik wilt maken van de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB's), moet u deze 3 openingsdagen van te voren aanvragen onder vermelding van de plaats.

Lees meer >>
Naar boven