ACTIVITEITEN > Nu en straks
DE PROTESTANTSE KERKEN IN OSS
21-03-2017 / 08-07-2017
Een tentoonstelling in het Lutherjaar 2017

 

Activiteiten_kerkje_Oss_Walplein_BCC0001 (jpg)


In onze publieksruimte is een nieuwe tentoonstelling te zien: de protestantse kerken in Oss. Deze tentoonstelling is samengesteld naar aanleiding van het Lutherjaar. Op 31 oktober 2017 is het vijf eeuwen geleden dat Maarten Luther (1483-1546) volgens de overlevering zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk in het Duitse Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking hiervan worden gezien als het begin van de reformatie en het protestantisme. Voor alle bezoekers is een gratis tentoonstellingsboekje beschikbaar. 

Het aantal protestanten is in Oss en de omliggende gemeenten nooit groot geweest, zeker altijd minder dan het aantal katholieken. Maar in de zeventiende en achttiende eeuw, toen in deze streek de publieke uitoefening van het katholieke geloof verboden was, waren het wel de protestanten die de hogere functies binnen de gemeente en het gewest bekleedden. De Staten-Generaal in Den Haag bepaalde dat alle kerkgebouwen in hun 'Staats-Brabant' alleen nog voor de protestantse eredienst gebruikt mochten worden. De katholieken moesten hun toevlucht zoeken tot schuilkerken, vaak vermomd als grote boerenschuren, of de vrije gebieden van Megen en Ravenstein, waar het katholieke geloof niet verboden was. Pas vanaf 1795, na de inval van de Fransen, keerde de godsdienstvrijheid terug en werden veel kerkgebouwen teruggegeven. Het aandeel protestanten in de lokale gemeenschap bleef ook in de eeuwen hierna klein, al zorgden enkele Osse fabrieken wel voor een toegenomen instroom van protestanten. Eind jaren tachtig gingen de hervormde en gereformeerde kerkgemeenschappen van Oss samen. Tegenwoordig huist de protestantse gemeente van Oss in de Paaskerk.

In de tentoonstelling is aandacht door middel van foto's en voorwerpen voor de verschillende (voormalige) protestantse kerken in de gemeente Oss. 

Act_2017_04.01 Paaskerk (BCO013827) (jpg)

Lezing

Op donderdagavond 6 juli geeft Gert-Jan van Zoggel om 19.30 uur een lezing, passend bij deze tentoonstelling en het Lutherjaar. Deelnemen is gratis, maar aanmelden is verplicht.


Terug
Naar boven